Kom med – kavla upp ärmarna!

I lions arbete för att rädda liv finns arbete så det räcker till för alla. Kom med i arbetet för miljön och utmana gamla och nya vänner. Låt lejonkraften blomma!

Delta i aktivitetstävlingen

Porlar en idé som gäller vattenskydd redan i ditt huvud – en idé som du alltid har velat förverkliga?

Du har kanske bollat med en idé om en vattenlejonkampanj på sociala medier eller en happening för hela byn, som kunde bli en årligen återkommande tradition till förmån för stränder och vattendrag. Eller kanske du sitter inne med teknologisk kunskap om hur man kunde utveckla ett instrument som mäter blåalger eller en givare som mäter övergödning av vattendrag.

I lions aktivitetstävling söker vi kreativa idéer för att förbättra vattnets kvalitet och för att motverka nedsmutsning av vatten. De team som har de bästa idéerna väljs ut och får delta i Lions Lab, där idéerna bearbetas vidare under ledning av specialister.

Tävlingen börjar 1.11.2018 och idéer får inlämnas till och med 28.2.2019. Läs mera och kom med!

Kom med och kläcka idéer om samarbete med läroinrättningar

De unga är vår framtid – såväl på stränderna som på torra land.

Samarbetet med läroinrättningarna är därför en del av Lions för rent vatten-projektet. Målsättningen för samarbetet är att skapa aktiva vattenmedborgare, som har förståelse för sambandet mellan rent vatten och vad som bidrar till renare vatten.

Arbetet med läroinrättningarna planeras och utarbetas tillsammans med dem. Ett vattenskolningskoncept för lärare (Sea Quest) är under arbete. I detta arbete använder man sig av erfarenheter från Lions Quest-skolningen. En fältkurs för gymnasier och en vatteninspirerad konstkurs för lågstadierna planeras likaså.

En samarbetspartner när det gäller läroinrättningar är Olarin lukio, ett gymnasium som specialiserat sig på matematik och naturvetenskap. Som bäst söker vi nya samarbetspartners, som t.ex. företag som utvecklar tjänster eller teknologiska lösningar för vattenskydd.

Blev du intresserad? Tag i så fall kontakt med projektchef Karoliina Vilanderiin, tel. 044 0900 912, karoliina.vilander@lionstoimisto.fi.

Bli en del av vattenlejonnätverket

Glädjen över rent vatten förenar lions i olika åldrar.

I lions för rent vatten-projektet föds ett vattenlejon-nätverk, där kärnan utgörs av ett lejonpar som består av en erfaren lionsmedlem och en ung lionsmedlem. Samarbete över generationsgränserna innebär att kunnande och kultur överförs mellan generationerna åt båda hållen.

Finlands första vattenlejonpar är Lionsförbundets ordförande Pirkko Vihavainen och Leopresidenten Teemu Laitinen, som kastar utmaningen till blivande vattenlejonpar.

Dela dina insatser för vattenskydd i sociala medier

Lå oss fiska med våra virtuella nät! Med dem kan vi fånga stora baddare.

Lejonparten av finländarna tillbringar tid på sociala medier, som t.ex. Facebook, Instagram och Twitter. Därför är dessa en viktig kanal för synlighet för det frivilliga arbetet. Synlighet på sociala medier är ett bra sätt att inspirera nya aktörer och kompanjoner och att berätta om resultat man uppnått. Det lönar sig att dela egna aktiviteter gällande vattenskydd på sociala medier.

Kom ihåg #

Då du gör uppdateringar i sociala medier använd hashtag (#). Det är ett tecken som samlar ihop innehåll och samtal som hänför sig till ett visst ämne. Via hashtag blir din uppdatering en del av en större helhet.

När du berättar om dina idéer och planer som gäller rent vatten använd dessa hashtags:
#puhtaatvedetlions #LionsFinland #renavattenlions

Dela dina egna inlägg gällande rent vatten – lions Instagram-utmaning är igång!

Tag upp vattentemat på ditt klubbmöte

Tag upp aktiviteter för rent vatten som tema på ett klubbmöte eller en distriktsträff och starta en idékampanj för gemensamma aktivitetsidéer.

Du kan också samla klubbar i distriktet med intresse för vattentemat till en träff och kalla projektteamet med. Projektteamets medlemmar kommer gärna med och berättar om Lions för rent vatten-projektet och för att blåsa vind i seglen för en ny verksamhetsform.

Material för klubbarna:

Projektteam

Projektchef Karoliina Vilander,
karoliina.vilander@lionstoimisto.fi
/ p. 0440 900 912.

Projektidéns fader Mika Pirttivaara,
mika.pirttivaara@lions.fi
/ p. 050 433 5803.

Projektidéns fader Tiitus Tuohikorpi,
tiitus.tuohikorpi@lions.fi
/ p. 0400 615 833.

Lions för rent vatten
Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors
010 501 4500
puhtaatvedet@lions.fi
.