Info

Vadå Lions för rent vatten?

Finlands Lionsförbund och Finlands mer än 20 000 lions förverkligar under åren 2018-2020 regeringens spetsprojekt “Lions för rent vatten” som finansieras av miljöministeriet. Inom projektet gör man tillsammans med  övriga i samhället vattengärningar och startar opp världens första vattenleo nätverk där lions och leos från olika åldersgrupper utmanas att verka tillsammans för jordklotets bästa i framtiden.

Projektet är ett av regeringens spetsprojekt. Projektets beskyddare är Lions Clubs Internationals internationella president Gudrun Yngvadottir från Island.

Det av miljöministeriet finansierde Lions för rent vatten-projektet förverkligar för sin del Finlands vatten- och havsskydds åtgärdsprogram där man presenterar åtgärder för att uppnå ett gott vattenskick. Dessutom förverkligar projektet regeringens spetsprojekt Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts.

Inom ramen för projektet ordnas världens första aktivitetstävling och – uppstartprojekt, där lions söker lösningar för att förbättra vattenkvaliteten. Dessutom ordnas lions miljödag i samarbete med läroinrättningar.

Projektet innehåller tre teman:

  • Att kunna läsa av vattendrag och miljö: förmåga att inse betydelsen av rent vatten och en ren miljö
  • Aktiv vattendragsmedborgare: förmåga att verka för rent vatten
  • Att bevara mångfalden i naturen

Genom att verka för rent vatten får Finlands lions möjlighet att visa vilken kraft nordens lions har och att bereda väg för världsomspännande vattenlejonaktiviteter. Projektets målsättning är att skapa nya, energiska samarbetsmodeller, som man sedan kan sprida internationellt.

Vadå Lions Club?

Lions Clubs International är världens största serviceorganisation och miljön är ett globalt tyngdpunktsområde i verksamheten.

Lions på olika håll i världen utgör världens största serviceorganisation. Kärnan i verksamheten är frivilligt arbete till förmån för den egna närmiljön. I Finland är lions kända för att stöda bland annat unga, familjer och åldringar. Miljön är också ett viktigt internationellt tema i organisationen.

Lionsklubbarna bildar ett världssamfund som år 2018 i Finland består av 902 och i hela världen av 48 240 lionsklubbar. Finland hör till väldens aktivaste lionsländer. Finland är världens 13:e och Europas fjärde största medlemsland.

Finlands lionsnätverks arbete för rent vatten tar avstamp i ett nätverk av över 20 000 lions, som hela tiden söker nya sätt att tjäna sin närmiljö. Arbetet började i guvernörsrådet våren 2018. I samband med mötet ordnades ett seminarium – Lions och ett rent Östersjön, som blåste ny vind i seglen och i samarbetsformerna. Samtidigt var det ett historiskt möte då Finlands Lionsförbund och 13 distrikt anslöt sig till Östersjöutmaningen.

Lions för rent vatten-projektet erbjuder lions ett konkret sätt att delta i utmaningen.

Många bäckar små gör en stor å

Finländarna är stolta över sina rena vatten. Små och stora gärningar på kusten och i inlandet har under årens lopp renat sjöar och minskat belastningen på haven till glädje för strändernas invånare.

Lions vattenskyddsåtgärder är en del av den nationella frivilligrörelsen för vattenskydd, vars redan uppnådda resultat motiverar till att göra mer.

Lions aktiviteter för rent vatten är en del av ett riksomfattande projekt för vattenskydd, där flera olika aktörer är med och producerar information om och arbetar för vattenskydd.

Lions för rent vatten-projektet samarbetar med följande aktörer:
Helsingfors stad, Miljötjänster / Östersjöutmaningen
John Nurminens stiftelse
Olarin Lukio
Forststyrelsens Miljötjänster

Fler informativa länkar om vattenskydd hittar du här.

Tankar som kan vara till hjälp och stöd i aktivitetstävlingen har samlats i en idébank: vilka teman kan idéerna handla om?

Projektteam

Projektchef Karoliina Vilander,
karoliina.vilander@lionstoimisto.fi
/ p. 0440 900 912.

Projektidéns fader Mika Pirttivaara,
mika.pirttivaara@lions.fi
/ p. 050 433 5803.

Projektidéns fader Tiitus Tuohikorpi,
tiitus.tuohikorpi@lions.fi
/ p. 0400 615 833.

Lionsförbundets kontorsteam:
Generalsekreterare Maarit Kuikka / p. 040 580 2494.
Kommunikationschef Anna-Kaisa Jansson / p. 050 3077 043.
Ekonomichef Marja Pakkanen / p. 050 400 4800.

Advisory Board*

Annukka Berg, Statsrådets kansli & forskare SYKE.
Juha Beurling, Konsumentförbundet, generalsekreterare.
Maija Flinkman, Olarin Lukio, vicerektor.
Erkki Honkala, Finlands lionsförbund, f.d. ordförande.
Jenni Jäänheimo, Miljöministeriet.
Johanna Karimäki, Riksdagsman, De Gröna.
Teemu Laitinen, Finlands lionsförbunds LEO-ordf.
Aarne Kivioja, Finlands lionsförbund, blivande ordförande.
Maarit Kuikka, Finlands lionsförbund, generalsekreterare.
Lotta Ruokanen, Östersjöutmaningen / Helsingfors stad, Östersjöutmaningens koordinator.
Mika Pirttivaara, Finlands lionsförbund, Lions för rent vatten-projektets fader.
Marjukka Porvari, John Nurminens stiftelse, För ett renare Östersjön-projektets chef.
Mikko Tiira, Forststyrelsens naturtjänster, utvecklingschef.
Tiitus Tuohikorpi, Finlands lionsförbund, Lions för rent vatten-projektets fader.
Helena Tuuri, utrikesministeriets Östersjöambassadör.
Pirkko Vihavainen, Finlands lionsförbund, ordförande.

*) Gruppen kan kompletteras under projektets gång. Gruppen är en glad grupp specialister från olika områden, som stöder teamet och hjälper till att hitta smarta lösningar och vägar att nå målet

Lions för rent vatten -arbetsgruppen

Johanna Arho-Forsblom, Coffee Bag Unicorn, LC Äänekoski/Helmi, 107-G
Kati Arkkila, Crazy knitter, LC Helsinki/Finlandia, 107-N
Outi Hanslin, Heritage Lady ,LC Helsinki/Viapori, 107-N
Kati Jaatinen, the young and brave, Leo Club Jyväskylä/Lohikoski, Finnish Leo Clubs
Mika Pirttivaara, Starman,LC Tapiola, 107-B
Aki Saariaho, Circle Builder,LC Tapiola, 107-B
Hannu Saarnilehto, Door opener,LC Helsinki/Töölö, 107-B
Timo Ståhl, Saga Master,LC Kärkölä, 107-C
Tiitus Tuohikorpi, Sauna Master ,LC Helsinki/Cosmopolitan, 107.B
Eija Tuomaala, Energizer,LC Kiiminki, 107-I

Lions för rent vatten
Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors
010 501 4500
puhtaatvedet@lions.fi
.