Idébank

Tankar som stöd för idéarbetet – vilka teman för aktivitetsidéerna kan tänkas?

Arbete till förmån för Östersjön och insjöarna

Från vilka olika källor härstammar belastningen på våra vatten och hur påverkar de vår miljö? Vad kan vi göra och vilka behöver vi få med oss, så att vi konkret kan medverka till renare vatten?

Befrämjande av cirkulär ekonomi

I centrum för cirkulär ekonomi finns råmaterial och material, vilkas värde och användningsmöjligheter varar möjligast länge. Avfall uppstår inte, då överskottsmaterial som uppstår i produktionen kan utnyttjas som råmaterial någon annanstans.

Människornas värderingar och beteendemönster över generationsgränserna

Hur få erfarna lions, unga leos och övrigas kunnande att stöda varandra?

Att dela tyst kunskap

Vilken är den kunskap som finns i våra klubbar eller i våra nätverk, som vi vill dela och tillämpa i vårt arbete till förmån för renare vatten?

Konsumtionsvanor

Hur kan vi påverka människornas köpbeslut och därmed t.ex. hur mycket skräp som hamnar i naturen och i vattendrag i form av olika typer av förpackningsmaterial?

Övriga Spetsprojekt

Det är inte alltid nödvändigt att uppfinna allt själv.  Genom att ta del av andra spetsprojekt, kan du hitta lämpliga uppgifter och partners för dig, din klubb eller distrikt. Tag modigt kontakt med andra spetsprojekt och föreslå samarbete.

Lions för rent vatten
Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors
010 501 4500
puhtaatvedet@lions.fi
.