Lions för rent vatten och Östersjöutmaningen arbetar tillsammans

Lions vattengärningar är en del av den riksomfattande rörelsen för vattenskydd, där många föreningar och projekt samarbetar för att  ge information om och arbeta för vattenskydd. Vad sysslar de olika projekten med?  Vad är ett spetsprojekt?

Östersjöutmaningens koordinator Lotta Ruokanen, Lions för rent vatten – projektets projektchef Karoliina Vilander och miljöministerietsprojektchef Jenni Jäänheimo svarar på alla frågor som kommit från fältet.

Är Östersjöutmaningen och Lions för rent vatten-projektet samma sak?

Karoliina:
Lions för rent vatten-projektet och Östersjöutmaningen är två olika saker, men de har samma målsättning. Lions  för rent vatten-projektet är Finlands lions eget projekt, som förverkligas under åren 2018 – 2020. I detta projekt som finansieras av miljöministeriet och som är ett av regeringens spetsprojekt arbetar lions och deras samarbetspartners tillsammans för rent vatten över gränserna.

Praktiska verksamhetsformer är klubbarnas egna redan pågående vattenskyddsprojekt och en pågående aktivitetstävling med vattentema, Lions Lab-innovationsverkstäder som erbjuds  distrikten samt samarbete med läroinrättningar. Målsättningen är att göra vattenskyddet till en del av lions verksamhet.

Lotta:
Östersjöutmaningen är ett samarbetsnätverk för organisationer som arbetar med vattenskydd och för Östersjön. Nätverket har verkat från år 2007 med städerna Helsingfors och Åbo som koordinatorer.

Östersjöutmaningen utmanar organisationer att förbinda sig till att skydda Östersjön och vatten i sin närhet, att göra sitt eget Östersjö-åtgärdsprogram och att förverkliga det. År 2019 är 270 organisationer med i arbetet.  De förbindelser och åtgärdsprogram de gjort varierar från informationskampanjer till rening av dagvatten och behandling av  slam. Skalan är bred. Stora och små gärningar för att skydda vatten är med.

Karoliina:
Östersjöutmaningen fortgår. Lions eget Lions för rent vatten-spetsprojekt är å sin sida Finlands startskott för lions internationella vattenskyddsarbete på hela vår planet. 

Inriktar sig Lions för rent vatten-projektet på att skydda Östersjön?

Karoliina:
Vi lions arbetar i projektet för rent vatten  både i insjöar och i haven. Projektets ursprungliga  namn var Lions och ett rent Östersjön.  Namnet byttes till Lions för rent vatten, för att ge en bättre bild av vårt arbete.

Hur är lions med i Östersjöutmaningen?

Lotta:

13 lionsdistrikt, Finlands Lionsförbund och en grupp lionsklubbar gick med i Östersjöutmaningen på våren 2018. Genom att gå med i utmaningen förband sig lions att förverkliga Östersjö-utmaningsnätverkets gemensamma målsättning: ett rent, produktivt och gemensamt Östersjön.

De vattenaktiviteter som förverkligas inom Lions för ett rent vatten-projektet erbjuder lions ett konkret sätt att  att vara med i utmaningen. Projektet hjälper således distrikt och klubbar att börja arbeta för vattenskydd och att infria det givna vattenskyddslöftet.

Hur kan lions dra nytta av Östersjöutmaningen?

Lotta:
På Östersjöutmaningens sidor upprätthålls en databank, som samlar all information från nätet, idéer och praktiska åtgärder. I banken finns tiotals olika organisationers vattenskyddsåtgärder inom olika områden såsom avloppsvatten, jordbruk, nedskräpning och ökad medvetenhet.  I informationsbanken kan man söka information enligt ämne. Där hittat man information och partners.

Databanken är ett bra ställe att börja, då man söker stöd, idéer eller samarbetspartners för det egna vattenskyddsarbetet. Dessutom har vi i banken exempel på åtgärdsprogram som andra gjort och en idélista riktad speciellt till små föreningar.

Karoliina:

Östersjöutmaningen har således en stor utmaningsbank för de lions , som funderar på konkreta sätt att delta i vattenskyddsarbetet. I många projekt finns redan idéer, men resurser saknas. Det lönar sig alltså för lions att ta en titt på Östersjöutmaningens sidor. I åtgärdsbanken och på idélistan kan man hitta ett lämpligt vattenskyddsprojekt, som det egna distriktet, den egna klubben eller man själv kan ansluta sig till.

Östersjöutmaningen har således en stor utmaningsbank för de lions , som funderar på konkreta sätt att delta i vattenskyddsarbetet.

Karoliina Vilander

Tilläggsuppgifter:

Åtgärdsbank

Åtgärdsexempel

Idéer för en liten förening

Åtgärdsbankens blankett

Kan man se lions vattenåtgärder i Östersjöutmaningens kommunikation?

Karoliina:

Lions kan meddela sina egna vattenskyddsåtgärder till Östersjöutmaningens åtgärdsbank.  Då syns de i åtgärdsbanken för  andra som är intresserade av vattenskydd – t.ex. för nya potentiella samarbetspartners. Koordinatorerna översätter vid behov åtgärderna till engelska.

Information går även via Östersjöutmaningens koordinator. Lotta är med som specialist i lionsprojektets Advisory Board. Hon förmedlar aktuell information till lions och skapar kontakt till övriga aktörer inom vattenskydd bl.a. genom att bjuda in oss till Östersjöutmaningens seminarier.

Lotta:
Vi berättar om de vattenskyddsåtgärder som våra samarbetspartners förverkligat på våra nätsidor och i vårt nyhetsbrev, som skickas till 330 mottagare i Finland och 90 mottagare i de övriga Östersjöländerna. Vi lyfter även gärna fram nyheter från lions i nyhetsbreven.

Vad innebär det, att Lions för rent vatten är regeringens spetsprojekt?

Jenni:
Projektet har fått finansiering från regeringens spetsprojektfinansiering, som miljöministeriet har delat ut under åren 2016 – 2018  till projekt som förverkligar åtgärdsprogram för skydd av vatten och hav.  Projektet är en del av statsminister Sipiläs regeringsprogram gällande Cirkulärekonomins genombrott – ibruktagande av rena lösningar – spetsprojektet under åren 2016 – 2020.

Understöd har delats ut både till projekt som innebär konkreta åtgärder och som stöd för att förverkliga  utrednings-, kommunikations- och nätverksprojekt. Lions projekt stöder de två sistnämnda målsättningarna. En stor grupp aktörer inom vattenskydd  från föreningar, stiftelser och sammanslutningar till stora forskningsanstalter har fått understöd.

Tilläggsuppgifter:

Spetsprojektet för skydd av vatten och hav