Lägg ut näten tillsammans

I Finlands första aktivitetstävling med vatten som tema utmanas lions och leos att kläcka idéer för att förbättra vattnens kvalitet såväl inom lejongemenskapen som externt.

Ett exempel på ett lejon som aktivt arbetar för miljön är PDG Sanna Siissalo från LC Espoo/City. Hon började intressera sig för vattenskydd då hon i sitt arbete som provisor på Apotekarförbundet har undersökt hur läkemedel förs ut i vattendragen.

– Vi har i förbundet arbetat aktivt för att oanvända läkemedel ska förstöras på ett ansvarsfullt sätt. Den kompetens jag fått i arbetet utnyttjar jag också i Lionsverksamheten där jag inom ramen för Lions för rent vatten planerar samarbetsformer med bland annat Apotekarförbundet, säger Siissalo.

Hon är ordförande för och Finlands representant i samarbetsnätverket Baltic Sea Lions som sammanför lejonen i områdena kring Östersjön.

– Vi har genom åren deltagit i olika välgörenhetsprojekt. Under min ordförandeperiod vill jag aktivera arbetet kring vårt gemensamma hav. Inom Lions finns experter från så många olika branscher att vi har stora möjligheter till att skapa konkreta åtgärder för att skydda vattnen, säger Siissalo.”Den kompetens jag fått i arbetet utnyttjar jag också i Lionsverksamheten.”

Långsiktigt nätbyggande

Rena stränder och ansvarsfull konsumtion är två viktiga teman för klubbarna i distrikt 107-A, till vilken hör klubbarna i Egentliga- Finland och på Åland. Britta Wiander är ordförande för distriktets kommitté för hållbar utveckling som grundades 2016.

Hon berättar att Håll skärgården ren r.f. från första början har fungerat som en samarbetspartner i verksamheten. 

– De genomförda talkona har märkts ut på den riksomfattande talkokartan. Samtidigt som stränder har rensats har lejonens arbete blivit synligt, säger Wiander.  Det andra samarbetsprojektet distriktet aktivt arbetar med gäller utbildningskvällar med temat hållbar utveckling. De hålls tillsammans med lärare och andra sakkunniga. 

– Nätverken byggs på lång sikt och det är viktigt att verksamheten är givande så att klubbarna vill komma med, säger Wiander.

Regnvattenstig i Esbo

Margretebergsparken är Finlands första och största permanenta utställningspark för trädgårds- och grönanläggningssektorn. Parken ligger i Träskända, Esbo och omfattar 7 hektar.

Parken har utmanat Lionsklubben i norra Esbo till att planera och förverkliga en utbildningsstig som berättar om vattnets omlopp i naturen. Vattnets och vattendragens betydelse för naturens välfärd betonas i parken, där det som bäst byggs informationscentrum gällande hur dagvatten kunde användas i praktiken och inte endast ledas ner i kloakerna.

– Det är ingen självklarhet nu längre att vattnet alltid kommer att räcka till. Med vår egen verksamhet vill vi ge information om hur man kan skydda vattnenm, säger parkens verksamhetsledare Märta Angervuori

Hon berättar att parken redan länge har samarbetat med LC Espoo/Pohjoinen.

–  I vårt projekt med arbetsnamnet Regndroppens väg tror jag att klubben har mycket att ge eftersom medlemmarna har kompetens från många olika branscher. Det är roligt att samarbeta med Lions, som är en pålitlig samarbetspartner och som överlag gör mycket gott i samhället, säger Angervuori.

Sanna Siissalo, Märta Angervuori och Britta Wiander.
Delta i aktivitetstävlingen

Finlands Lionsförbund och Finlands mer än 20 000 lions förverkligar under åren 2018-2020 regeringens spetsprojekt Lions för rent vatten, som finansieras av miljöministeriet. Inom projektet gör man tillsammans med  övriga i samhället vattengärningar och utmanas att verka tillsammans för jordklotets bästa i framtiden. Projektets beskyddare är Lions Clubs Internationals internationella president Gudrun Yngvadottir.

I projektet Lions för rent vatten pågår som bäst en aktivitetstävling i vilken lions och leos utmanas att delta i arbetet på att förbättra vattnens kvalitet tillsammans med nya och gamla samarbetspartner.

I tävlingen söks beprövade eller helt nya aktivitetsidéer för att förbättra vattendragens kvalitet och förhindra att de smutsas ned. Tävlingsbidrag kan lämnas in ända till den 31 mars 2019 i tre serier, av vilka serien för överraskande samarbetspartner betonar samarbetet mellan Lions och andra aktörer.

Mera information om tävlingen finns på https://puhtaatvedet.lions.fi/sv/aktivitetstavling/

Text: Johanna Lassy-Mäntyvaara och Marianne Valta samt projektteamet

Foto: Karoliina Vilander

Lions för rent vatten
Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors
010 501 4500
puhtaatvedet@lions.fi
.