Distriktsomgången började i Joensuu – vilket otroligt gäng!

Världens första Lions Lab tände en låga på räddningsverket i Joensuu i H-distriktet, där Lions för rent vatten-projektteamets distriktsomgång började 30.1.2019.

Kvällens värdar, lion Esko Hätinen, DG Pentti Päivinen och CS, CT Seppo Muikku hade samlat ett tiotal aktiva klubbar intresserade av vattenskydd och med dem var vattentemat inte långt borta!

I Lions Lab utvecklar man tillsammans framtidens vattenprojekt över gränserna.

Lions Lab är en planeringsverkstad där man smider planer ett par timmar. Först tar man en gemensam titt på framtiden och därefter dyker man djupt ner i dagsaktuella ärenden och funderar på sin egen roll  – vad skulle just jag som människa och lionsmedlem  vara beredd  att göra för att det skall finnas tillräckligt med rent vatten i världen?

Lions Labs målsättning är att ta tag i de konkreta framtida  vattengärningar, som har betydelse och som vi också kan påverka i vår dagliga gärningar som Lions.

Det som kommer från hjärtat gör intryck – och för Lions är detta en hjärtesak!

Varje klubb är viktig, varje idé är viktig, varje lionsmedlems  medverkan är viktig!

Joensuu ligger där många vattendrag som rinner ut i Östersjön har sin början.  I Joensuu fungerar vattenskyddssamarbetet med myndigheterna och man har många järn i elden just nu;  vandrings-trappor för fiskar avlägsnas i forsar bl.a. genom att onödiga kraftverk rivs ( Kides), och finansiering har även beviljats för att bygga nya dagvattenvåtmarker.  Av staten får man hjälp och pengar, men goda initiativ tar ansvarstagande kommuninvånare själva!

 I Joensuu funderade man på, vad man kunde göra i Finland för att  trygga tillgången på rent vatten – inom det egna distriktet och på varje klubbs område, på varje Lions egen bakgård?

Olika idéer: vattenambassadörer, lionsverksamhet utan engångsartiklar, koldioxidneutralt årsmöte

Joensuus lions är bekymrade över nedskräpningen  – både över den som syns och den som inte syns  – hur kan man stoppa den? En vattenambassadör och vattenfaddrar skulle det finnas behov av i skolorna. Ungdomar behöver få erfarenhet och information som stöd för att möta de krav som klimatförändringen medför.  Närvaron av en vattenfadder kunde skapa en givande och avslappnad  kommunikation mellan olika generationer.

Vid träffen fantiserade man även om en lionsverksamhet utan engångsartiklar förre utgången av år 2020.  I denna utmaning kunde varje klubb i Finland delta, till och med genast på klubbens möten? Och hur skulle det vara med ett koldioxidfritt Lions-årsmöte?

Lions vattenminister hälsades välkommen och golfplanernas etik när det gäller vattenskydd väckte även det  uppmärksamhet bland lejonen. I horisonten sågs även en utopi om en ny möjlighet , där alla världens vattendrag igen för en stund skulle vara rena och mänskligheten med sina egna val skulle kunna hålla vattendragen rena från och med nu alltid och i evighet.

Då man uttalar drömmar så har de en helt annan möjlighet att också gå i uppfyllelse!

Ett lejon från Joensuu

Följande steg: aktivitetstävlingen

Slutligen uppmuntrade och inspirerade vi lionsmedlemmarna  att konkretisera sina idéer i aktivitetsförslag och anmäla dem till den pågående aktivitetstävlingen. I tävlingen söker vi välbeprövade eller helt nya aktivitetsidéer,  med vilka man kan förbättra vattenkvaliteten och förebygga nedsmutsning av vatten. Idéer kan inlämnas till och med 31.3.2019 under adress: www.puhtaatvedet.lions.fi/aktiviteettikilpailu.  

Vill du ha Lions Lab till ditt eget distrikt?

Tag kontakt med:  karoliina.vilander@lionstoimisto.fi,  tel. 044 090 0912.

Vadå Lions för rent vatten – projekt?

Läs mera: www.puhtaatvedet.lions.fi