Juha Salonen från Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura SKES ry (Sällskapet för främjande av fisketurism i Finland) presenterar Stickelbackabäcken, som är ett av de mest kända bäckrenoveringsobjekten i Finland. Foto: Henrik Kettunen.

Bäckfaddrar behövs – lejonen utmanas

Föreningen Vaelluskala ry, på svenska ungefär vandringsfisk, utmanar Lions att samla information om bäckarnas tillstånd. Målsättningen är att förbättra vattenkvaliteten i bäckarna som är ett villkor för öringarnas överlevnad.

Öringen hör till vandringsfiskarna, som föds i strömmande vatten, växer upp i havet eller en sjö och återvänder till platsen där de fötts för att reproducera sig. Vandringsfiskarnas naturliga livscykel kräver att de kan ta sig mellan floderna och sjön eller havet.

Henrik Kettunen från Vaelluskala berättar att vattendrag inte iståndsätts enbart för fiskarnas bästa utan samtidigt också är en miljögärning. Föreningen lanserar för närvarande ett rikstäckande övervakningsprojekt för att samla observationer gällande bäckarnas vatten.

– Näringsämnena kommer från avrinningsområdena, där stränderna till 80 procent kan ligga längs bäckar. Det finns minst 100 000 kilometer bäckar i Finland. Hur uträtade och förstörda eller slingrande och renoverade de är, påverkar i hög grad om näringsämnena stannar i bäckarnas strandvegetation eller sköljs ut i havet, säger han.

Bra motion

Bäckarnas tillstånd är i många fall dåligt, samtidigt som det inte finns mycket information om dem. Genom bäckfadderverksamheten vill man därför få information av allmänheten rörande bäckarna och miljön kring dem, som exempelvis om vattenkvaliteten, växtligheten, insekterna, fåglarna och fiskarna. Uppgifterna hanteras tillsammans med Naturresurscentralen LUKE och experter på Finlands miljöcentral.

Att bli bäckfadder passar alla som är intresserade av att bäckarna mår bra och att fiskarna kan föröka sig, om du sedan är expert, amatör eller bor vid en bäck. Föreningen Vaelluskala utbildar bäckfaddrarna.

– Samtidigt som man inspekterar bäckarna rör man sig i naturen och får nyttomotion. Bäckar och andra små vattendrag är fina och värdefulla miljöobjekt, säger Kettunen.

Även företag kan delta i skyddet av bäckarna. Till exempel DHL har i tre års tid sponsorerat renoveringen av en bäck i Backas i Vanda. Lionsklubbarna kan på samma sätt delta i inventeringen av bäckarna och påverka vattendragens välmående genom att bli bäckfaddrar.

Vill du få närmare uppgifter kan du kontakta Vaelluskala, henrik.kettunen@vaelluskala.net eller tfn 050 5949 725.

Samtidigt som man inspekterar bäckarna rör man sig i naturen och får nyttomotion.

Henrik Kettunen
Delta i aktivitetstävlingen

Finlands Lionsförbund och Finlands mer än 20 000 lions förverkligar under åren 2018-2020 regeringens spetsprojekt Lions för rent vatten, som finansieras av miljöministeriet. Inom projektet gör man tillsammans med  övriga i samhället vattengärningar och utmanas att verka tillsammans för jordklotets bästa i framtiden. Projektets beskyddare är Lions Clubs Internationals internationella president Gudrun Yngvadottir.

I projektet Lions för rent vatten pågår som bäst en aktivitetstävling i vilken lions och leos utmanas att delta i arbetet på att förbättra vattnens kvalitet tillsammans med nya och gamla samarbetspartner.

I tävlingen söks beprövade eller helt nya aktivitetsidéer för att förbättra vattendragens kvalitet och förhindra att de smutsas ned. Tävlingsbidrag kan lämnas in ända till den 31 mars 2019 i tre serier, av vilka serien för överraskande samarbetspartner betonar samarbetet mellan Lions och andra aktörer.

Mera information om tävlingen finns på https://puhtaatvedet.lions.fi/sv/aktivitetstavling/

I bilden Juha Salonen från Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura SKES ry (Sällskapet för främjande av fisketurism i Finland) presenterar Stickelbackabäcken, som är ett av de mest kända bäckrenoveringsobjekten i Finland. Foto: Henrik Kettunen.

Lions för rent vatten
Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors
010 501 4500
puhtaatvedet@lions.fi
.