Aktivitetstävling

En sak är svår i världen utan rent vatten. Liv. Och för att rädda det är just du viktig.

Därför vill vi ha dig och ditt team med i lions aktivitetstävling, som utmanar lions att delta i livräddningstalkot tillsammans med nya och gamla samarbetspartners.

I tävlingen söker vi kreativa aktivitetsidéer, för att förbättra vattnets kvalitet och förebygga nedsmutsning av vatten. De team som har de bästa idéerna får komma med i Lions Lab, där man blåser mera vind i idéseglen med hjälp av specialister.

Har du t.ex. en idé om en happening, som kunde bli en årlig tradition i din by för att befrämja vattenskydd? Eller finns i ditt nätverk kunnande, som man kunde ta i användning för vattenskyddet eller för att påverka medborgarna?

Ta fram dina idéer och sätt igång med aktiviteter!

Tävlingen är indelad i tre serier

1.
Lions serie:

Vad kan vi göra till förmån för rent vatten i vår egen lionsklubb eller i vårt eget lionsdistrikt eller i samarbete med andra lionsklubbar eller distrikt?

2.
Serien för samarbets­projekt med läro­inrättningar:

Vad kan vi göra till förmån för rent vatten i samarbete med skolor och andra läroinrättningar?

3.
Samarbets­serien:

Vad kan vi göra till förmån för rent vatten tillsammans med andra samarbetspartners (städer, företag och andra aktörer?

Ta först kontakt med den lokala vattenskyddsföreningen.  Då kan du se vad som görs eller redan har gjorts inom ditt område. Överskrid modigt gränser.  Från städer och kommuner kan också fås utmaningar, för vilka ännu inte finns idéer till lösningar.

Aktivitetstävlingen börjar 1.11.2018. En beskrivning av aktivitetsidén skall sändas senast 31.3.2019 på blanketten som finns nere på denna sida.

Från varje serie väljs de bästa idéerna till ett tvådagars Lions Lab, som äger rum på våren 2019. I Labet som ordnas som ett läger tränas teamen och aktivitetsidéerna vidareutvecklas med hjälp av specialister.

Alla aktivitetsidéer publiceras på projektets hemsidor.

Tävlingens organiseras igen på hösten 2019.

Tävlingen är avsedd för alla som är intresserade av hur det står till med vår miljö – lions, leos och deras partners oberoende av om du bor vid vattnet, vid skogen eller i staden. Ingen fara om du inte ännu är lionsmedlem. Tävlingen är öppen för alla, men ett villkor är att det finns lionsmedlemmar i tävlingsteamet. Tag alltså med en lionsklubb från din ort och kom med i tävlingen!

Lions för renare vatten-projektet verkar för att befrämja nämnda teman. Vid bedömningen av aktivitetsidéer beaktas, på vilket sätt idén befrämjar ett eller flere teman.

Lär
Miljöläskunnighet:förmåga att uppmärksamma betydelsen av rent vatten

Verka
Vattenmedborgarskap: förmåga att arbeta för rent vatten

Älska
Vilja att bevara naturens mångfald

Hur kan aktivitetsidén spridas och förverkligas i Finland? Vad är aktivitetsidéns vidare påverkan? I tävlingsserierna 2. ja 3. bör det finnas minst en utomstående part med.

Lions aktiviteter för rent vatten är en del av ett riksomfattande projekt för vattenskydd, där flera olika aktörer är med och producerar information om och arbetar för vattenskydd.

Lions för rent vatten-projektet samarbetar med följande aktörer:
Helsingfors stad, Miljötjänster / Östersjöutmaningen
John Nurminens stiftelse
Olarin Lukio
Forststyrelsens Miljötjänster

Fler informativa länkar om vattenskydd hittar du här.

Tankar som kan vara till hjälp och stöd i aktivitetstävlingen har samlats i en idébank: vilka teman kan idéerna handla om?

Projektteam

Projektchef Karoliina Vilander,
karoliina.vilander@lionstoimisto.fi
/ p. 0440 900 912.

Projektidéns fader Mika Pirttivaara,
mika.pirttivaara@lions.fi
/ p. 050 433 5803.

Projektidéns fader Tiitus Tuohikorpi,
tiitus.tuohikorpi@lions.fi
/ p. 0400 615 833.

Advisory Board*

Annukka Berg, Statsrådets kansli & forskare SYKE.
Juha Beurling, Konsumentförbundet, generalsekreterare.
Maija Flinkman, Olarin Lukio, vicerektor.
Erkki Honkala, Finlands lionsförbund, f.d. ordförande.
Jenni Jäänheimo, Miljöministeriet.
Johanna Karimäki, Riksdagsman, De Gröna.
Teemu Laitinen, Finlands lionsförbunds LEO-ordf.
Aarne Kivioja, Finlands lionsförbund, blivande ordförande.
Maarit Kuikka, Finlands lionsförbund, generalsekreterare.
Lotta Ruokanen, Östersjöutmaningen / Helsingfors stad, Östersjöutmaningens koordinator.
Mika Pirttivaara, Finlands lionsförbund, Lions för rent vatten-projektets fader.
Marjukka Porvari, John Nurminens stiftelse, För ett renare Östersjön-projektets chef.
Mikko Tiira, Forststyrelsens naturtjänster, utvecklingschef.
Tiitus Tuohikorpi, Finlands lionsförbund, Lions för rent vatten-projektets fader.
Helena Tuuri, utrikesministeriets Östersjöambassadör.
Pirkko Vihavainen, Finlands lionsförbund, ordförande.

*) Gruppen kan kompletteras under projektets gång. Gruppen är en glad grupp specialister från olika områden, som stöder teamet och hjälper till att hitta smarta lösningar och vägar att nå målet

Lions för rent vatten -arbetsgruppen

Johanna Arho-Forsblom, Coffee Bag Unicorn, LC Äänekoski/Helmi, 107-G
Kati Arkkila, Crazy knitter, LC Helsinki/Finlandia, 107-N
Outi Hanslin, Heritage Lady ,LC Helsinki/Viapori, 107-N
Kati Jaatinen, the young and brave, Leo Club Jyväskylä/Lohikoski, Finnish Leo Clubs
Mika Pirttivaara, Starman,LC Tapiola, 107-B
Aki Saariaho, Circle Builder,LC Tapiola, 107-B
Hannu Saarnilehto, Door opener,LC Helsinki/Töölö, 107-B
Timo Ståhl, Saga Master,LC Kärkölä, 107-C
Tiitus Tuohikorpi, Sauna Master ,LC Helsinki/Cosmopolitan, 107.B
Eija Tuomaala, Energizer,LC Kiiminki, 107-I

Lions för rent vatten
Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors
010 501 4500
puhtaatvedet@lions.fi
.