Aktivitetstävlingen har startat: Insjö-öringen och företagen sätter fart på vattenskyddet

Informationen om hur viktigt rent vatten är har fått aktivitetsidén att ta fart i Sumiainen i mellersta Finland. I idén förenas cirkulär ekonomi, företag och den hotade insjö-öringen.

Bakom idén står LC Äänekoski/Helmis president Johanna Arho–Forsblom, som har sporrat sådana som delar hennes fritidsintresse och lokala företag att arbeta för rent vatten.

I arbetet förenas Johannas hobby att fläta och återanvända material som används i kaffe- och tepåsar med upplysningsarbete om rent vatten. Jyväskyläföretaget Teeleidi , ett företag som driver ett tehus och teförsäljning, har gått med som samarbetspartner.  Nu söker man därutöver ett kafferosteri som samarbetspartner.

  • Rent vatten är en väsentlig del både för te- och kaffetillverkning.  Teeleidi-företagaren har forskat i tekultur i Kina och för henne är rent vatten en speciellt viktig faktor. Enligt Arho-Forsblom är just detta faktum bakgrunden till hennes idé, som hon tänker delta med i aktivitetstävlingen som Lions för rent vatten-projektet har startat.
  • Information om rent vatten till konsumenterna

Insjö-öringen, en hotad art i våra insjöar, har valts till symbol för vattenprojektet. Aktiviteten går ut på att samla in medel för att rädda insjö-öringen. Te- och kaffepaketen förses med en bild av insjö-öringen och information om vikten av vattenskydd. En del av paketets pris styrs till vattenskydd. Företagen erbjuds möjlighet att vara med och berätta om betydelsen av rent vatten och därmed visa sitt samhälls-ansvar.

Informationen på kaffe- och teförpackningarna når på detta sätt ut till finländska hem, säger Arho-Forsblom glatt.

Teeleidi har redan planer på en egen tesort för insjö-öringen.

”Informationen på kaffe- och teförpackningarna når på detta sätt ut till finländska hem.”

Bruksföremål av skräp

Cirkulär ekonomi blir en del av projektet tack vare flätningsarbetet. Johanna undervisar i flätning i Koskela-opisto och är aktivt med i hobbygrupper i flätning. Hon vill sporra Lions  att samla in kaffe- och tepaket med vattentema, för att sedan fläta t.ex. kassar, korgar och serveringskärl.

– Genom att fläta kan man skapa nya bruks- och prydnadsföremål av material, som många betraktar som skräp. Målsättningen är att uppmuntra till återanvändning, berättar Arho-Forsblom.

Hon har också som mål att utmana Postverket att utveckla ett system, som gör det enkelt att returnera och återanvända te- och kaffepaket.

Johannas iver att arbeta för vattenskydd bottnar i hennes eget förhållande till naturen.

  • Jag bor på landet och i närheten av vattnet. Här växer barnen upp vid vattnet och min familj har båtliv som intresse. Allt är beroende av rent vatten, säger Arho-Forsblom.

“Genom att fläta kan man skapa föremål av material, som många betraktar som skräp.”

”Cirkulär ekonomi är framtidens ekonomi”

Konsumentförbundets generalsekreterare Juha Beurling välkomnar glatt aktivitets-idén *

– Den visar, hur man med konkreta och praktiska aktiviteter kan göra skillnad. T.ex. att få folk att tänka, hur var och en av oss som konsumenter  kan utnyttja produkt inklusive förpackning till slut.

Beurling är med i Lions för rent vatten-projektets styrgrupp tillsammans med specialister inom olika områden.

Cirkulär ekonomi är framtidens ekonomi och att uppnå det är ett livsvillkor för jordklotet och människan, påminner Beurling. Modellen för att förverkliga cirkulär ekonomi har sitt ursprung i tidigare generationer, som har förstått att utnyttja varor till slut.

– Låt oss gå i tidigare generationers fotspår och utnyttja allt material – oberoende av produktens pris – till slut.


Låt oss glömma materialets värde i pengar och komma ihåg, att allt  material kommer från naturen och att det också bör returneras till naturen med ansvar efter att det använts.

Exemplet utmanar oss att fundera på hur var och en av oss som konsument kan utnyttja en produkt inklusive förpackning till slut.

Juha Beurling

Aktivitetstävlingen har startat!

Blev du inspirerad?

Lions för rent vatten-projektet startade i början av november historiens första aktivitetstävling med vatten som tema. Det är en tävling som utmanar lions och leos att delta i livräddningstalkon tillsammans med  nya och gamla samarbetspartners och med hela samhället.

I tävlingen söker vi välbeprövade eller alldeles nya aktivitetsidéer, för att förbättra vattnets kvalitet och förhindra nedsmutsning av vatten. De team som har de bästa idéerna får delta i Lions Lab, där man blåser mera vind i seglen med stöd av specialister.

Läs mera och lämna in din idé senast 31.3.2019.