Puhtaat vedet, Itämerihaaste ja kärkihanke – termit ja toimijat selviksi

Leijonien vesiteot liittyvät osaksi valtakunnallista vesiensuojelun liikettä, jossa on mukana useita järjestöjä ja hankkeita tuottamassa tietoa vesiensuojelusta ja toimimassa sen puolesta. Mitä eri hankkeet tekevät? Mikä on kärkihanke?

Itämerihaasteen koordinaattori Lotta Ruokanen, Leijonat puhtaan veden puolesta -hankkeen projektipäällikkö Karoliina Vilander ja ympäristöministeriön projektipäällikkö Jenni Jäänheimo vastaavat kentällä virinneisiin kysymyksiin.


Ovatko Itämerihaaste ja Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke yksi ja sama asia?

Karoliina:
Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke ja Itämerihaaste ovat kaksi eri asiaa, jotka pelaavat samaan maaliin. Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke on Suomen lionien oma projekti, joka toteutetaan vuosina 2018 – 2020. Tässä ympäristöministeriön rahoittamassa hallituksen kärkihankkeessa leijonat kumppaneineen toimivat puhtaiden vesien puolesta yli rajojen eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Käytännön toimintamuotoja ovat klubien omien jo käynnissä olevien vesiensuojelutöiden ohella mm. hankkeessa parhaillaan meneillään oleva vesiteemainen aktiviteettikilpailu, piireille tarjottavat Lions Lab – vesitekojen innovaatiopajat sekä yhteistyö oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on innostaa vesiensuojelu osaksi leijonatoimintaa.  

Lotta:
Itämerihaaste on yhteistyöverkosto organisaatioiden tekemälle vesiensuojelu- ja Itämerityölle. Verkosto on toiminut vuodesta 2007 ja sitä koordinoivat Helsingin ja Turun kaupungit. Itämerihaaste kutsuu organisaatioita sitoutumaan Itämeren ja lähivesiensä suojeluun, tekemään oman Itämeri-toimenpideohjelmansa ja toteuttamaan sitä.

Karoliina:
Itämerihaaste siis on ja pysyy. Leijonien oma Leijonat puhtaan veden puolesta -kärkihanke puolestaan on Suomessa tehtävä lähtölaukaus leijonien kansainväliselle vesiensuojelutyölle ympäri planeettaamme.

Itämerihaaste on ja pysyy. Leijonien oma Leijonat puhtaan veden puolesta -kärkihanke puolestaan on Suomessa tehtävä lähtölaukaus leijonien kansainväliselle vesiensuojelutyölle ympäri planeettaamme.

Karoliina Vilander, Leijonat puhtaan veden puolesta

Keskittyykö Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke Itämeren suojeluun?

Karoliina:
Me leijonat toimimme hankkeessa niin sisävesien kuin merienkin puhtauden puolesta. Hankkeen alkuperäinen nimi oli Leijonat ja puhdas Itämeri. Nimeksi vaihdettiin Leijonat puhtaan veden puolesta, koska se kuvaa työtämme paremmin.


Miten leijonat ovat mukana Itämerihaasteessa?

Lotta:
13 lionspiiriä, Suomen Lions-liitto sekä joukko lionsklubeja liittyivät Itämerihaasteeseen keväällä 2018. Liittymällä haasteeseen leijonat sitoutuivat toteuttamaan Itämerihaasteen verkoston yhteistä tavoitetta: puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri.

Leijonat puhtaan veden puolesta -hankkeessa toteutettavat vesiaktiviteetit tarjoavat leijonille konkreettisen tavan olla haasteessa mukana. Hanke siis auttaa piirejä ja klubeja ryhtymään vesiensuojelutyöhön ja lunastamaan annetun vesiensuojelulupauksensa.

Leijonat puhtaan veden puolesta -hankkeessa toteutettavat vesiaktiviteetit tarjoavat leijonille konkreettisen tavan olla haasteessa mukana.

Lotta Ruokanen, Itämerihaasteen koordinaattori


Miten leijonat voivat hyötyä Itämerihaasteesta?

Lotta:
Itämerihaasteen sivuilla päivitetään toimenpidepankkia, joka kokoaa verkostossa syntynyttä tietoa, ideoita ja käytännön toimia yhteen. Koossa on kymmeniä eri organisaatioiden vesiensuojelutekoja monista eri aihepiireistä kuten jätevedet, maatalous, roskaantuminen ja tietoisuuden lisääminen. Tietopankista voi tehdä hakuja aiheen mukaan. Sieltä löytää tietoa ja kumppaneita.

Tietopankki on hyvä paikka aloittaa, kun etsii tukea, ideoita tai kumppaneita omaan vesiensuojelutyöhön. Lisäksi meillä on pankissa esimerkkejä muiden tekemistä toimenpideohjelmista ja erityisesti pienille yhdistyksille suunnattu vinkkilistaus.

Karoliina:
Itämerihaasteella on siis auki iso haastepankki kaikille niille leijonille, jotka miettivät konkreettista tapaa olla mukana vesiensuojelutyössä.  Monissa hankkeissa on jo ideoita, mutta tekijöitä puuttuu. Leijonien kannattaa siis katsoa Itämerihaasteen sivuilta, josko toimenpidepankissa ja vinkkilistauksessa olisi tarjolla omalle piirille, klubille tai itselle sopivaa vesiensuojelutyötä, johon liittyä mukaan.

Monissa hankkeissa on jo ideoita, mutta tekijöitä puuttuu.

Karoliina Vilander, Leijonat puhtaan veden puolesta

Tärkeät linkit kootusti:

Toimenpidepankki

Toimenpide-esimerkkejä

Vinkit pienelle yhdistykselle

Toimenpidepankin täyttölomake


Näkyvätkö leijonien vesiteot Itämerihaasteen viestinnässä?

Karoliina:
Leijonat voivat ilmoittaa omat vesiensuojelutekonsa Itämerihaasteen toimenpidepankkiin. Näin ne päätyvät esille toimenpidepankkiin muiden vesiensuojelusta kiinnostuneiden – esimerkiksi uusien potentiaalisten kumppanien – nähtäville. Koordinaattorit kääntävät tarvittaessa toimenpiteet englanniksi.

Tieto kulkee myös Itämerihaasteen koordinaattorin kautta. Lotta on leijonien hankkeen Advisory Boardissa asiantuntijana mukana. Hän välittää ajankohtaista tietoa leijonille ja pyrkii linkittämään meidät muihin vesiensuojelun tekijöihin kutsumalla mm. Itämerihaasteen seminaareihin mukaan.

Lotta:
Kerromme kumppaneiden toteuttamista vesiensuojelutoimista nettisivuillamme sekä uutiskirjeessä, joka tavoittaa 330 vastaanottajaa Suomessa ja 90 vastaanottajaa muissa Itämeren maissa. Nostamme mielellämme uutiskirjeeseen mukaan myös leijonien kuulumisia.


Mitä tarkoittaa, että Leijonat puhtaan veden puolesta on hallituksen kärkihanke?

Jenni:
Hanke on saanut rahoitusta hallituksen kärkihankerahoituksesta, jota ympäristöministeriö on jakanut vuosina 2016 – 2018 vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmien toteutumista edistäviin hankkeisiin.  Hankkeet toteutetaan osana pääministeri Sipilän hallitusohjelman Kiertotalouden läpimurto – puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta vuosina 2016 – 2020.

Avustuksia on jaettu sekä konkreettisia toimenpiteitä toteuttaville hankkeille että toteuttamista tukeville selvitys-, viestintä- ja verkostoitumishankkeille. Leijonien hanke tukee kahta viimeksi mainittua tavoitetta. Avustusta on saanut laaja joukko vesiensuojelun toimijoita yhdistyksistä, säätiöistä ja osakaskunnista suuriin tutkimuslaitoksiin.

Lisätietoa: Vesien ja merenhoidon kärkihanke