”Meillä ei ole tarpeeksi tietoa siitä, mitä nuoret ajattelevat ympäristöongelmista”

Lions Club Sotkamo ja I-piiri haluavat tietää, mitä puhdas vesi merkitsee alueen nuorille. He haastavat Sotkamon lukion oppilaat kirjoituskilpailuun, joka on tavoitteena laajentaa Pohjois-Suomen kautta valtakunnalliseksi ja aina Pohjoismaihin ja Baltiaan saakka.

Mistä kyse?

Lions Club Sotkamo ja I-piiri järjestävät kirjoituskilpailun Sotkamon Lukion 2. luokan oppilaille. Kilpailun teema on Puhtaat vedet ja ympäristö elämälle. Pieniä ponnistuksia, suuria saavutuksia. Kilpailun tuomaristossa ovat mukana edustajat Sotkamo-lehdestä, Sotkamon lukiosta ja sen oppilaskunnasta sekä Lions Club Sotkamosta ja alueen piiristä.

Suunnitelmana on, että Sotkamo-lehti ja Lions-liiton viestintä julkaisevat parhaat kirjoitukset. Kirjoituskilpailun voittajat saavat lisäksi rahapalkinnot. Ensimmäisen kirjoituskilpailun kokemusten pohjalta aktiviteetti levitetään kokoa piirin alueelle eli 54 clubiin. Kilpailu pyritään laajentamaan valtakunnalliseksi syksyllä 2019 ja Pohjoismaisin sekä Baltiaan keväällä 2020.

Kirjoituskilpailun yhteydessä järjestetään tietoiskuja ja yleisötilaisuuksia, joissa ääneen pääsevät meribiologit, terveysviranomaiset ja kala-asiantuntijat.

Keitä mukana? 

Piiri MD 107-I, Lions Club Sotkamo, Sotkamon lukio ja Sotkamo-lehti. Yhteistyökumppaneiksi ovat haussa myös Ely-keskus ja kaupungit, aluksi Sotkamo ja Oulu, erityisesti kirjoituskilpailun laajentamiseen liittyen.

Mihin vaikutetaan?

– Tulevaisuus on nuorten ja ympäristön puhtaus on elinehto heidän viihtyvyydelleen. Meillä ei kuitenkaan ole tarpeeksi tietoa siitä, mitä nuoret eri alueilla ajattelevat ympäristön ongelmista sekä keinoista niiden selättämiseksi, kertoo puheenjohtaja 1. VDG Hannu Anttonen, MD 107-I.

– Tavoitteena on tietoisuuden lisäämisen ohella edistää klubien ja koulujen yhteistyötä ympäristön siivouspäivänä, joka järjestetään toukokuussa. Viesti puhtaiden vesien tärkeydestä on syytä nostaa siellä aiempaa voimakkaammin esille.

Mistä idea sai alkunsa?

– Tekemämme haastattelun perusteella koulut ovat kiinnostuneet ympäristöaiheisesta toiminnasta. Vesiluonto ja sen hyvinvointi ovat selvästi nuorille tuntemattomampi elementti kuin esimerkiksi metsät ja pellot tai kaupunkiympäristö, Anttonen kertoo.

Anttosen mukaan ympäristöteema on ollut I-piirille jo vuosikymmenien ajan läheinen. Puhdas vesi on pohjoisessa tärkeä teema, joka on päivittäin esillä mediassa muun muassa kalaistutusten, kaivosten ja juomavesien likaantumisen vuoksi.

Sotkamon lukion rehtori Mauri Reinikka pitää kilpailua hyvin mielenkiintoisena.

– Ulospäin suuntautunut aihe, koulun kannalta järkevällä teemalla. Myös palkinnot ovat kirjoittajan kannalta merkityksellisiä, hän kommentoi.

Pateniemen koulun rehtori Matti Kuivamäki on samoilla linjoilla. 

– Koulu on innostuneet ympäristöaiheisesta haasteesta, jotka selkeästi tukevat meidän omia merkittäviäkin ympäristöhankkeita ja liittyvät ympäristökasvatukseen.

Mitä sanoo saapasryhmäläinen?

Olarin lukion biologian ja maantieteen lehtori Maija Flinkman painottaa konkretian merkitystä ympäristönsuojelutyössä. Hän kannustaa kohdistamaan kirjoituskilpailun aiheen ja näkökulman mahdollisimman lähelle nuoria.

– Aiheeksi voisi vielä harkita esimerkiksi jonkin tietyn lähialueen vesiympäristön kohdetta, siihen liittyvät ilonaiheita tai huolia sekä keinoja tilanteen säilyttämiseksi tai parantamiseksi.

– Jos kirjoituskilpailun aihe on liiaksi ylätasolla, tuloksena voi olla ympäristöongelmien kauhistelua. Jos nuoret nostavat kirjoituksissa esille todella isoja ongelmia, pitäisi olla myös paukkuja puuttua niihin.

Olemassa olevat lukiokurssit ovat myös hyvä mahdollisuus ympäristöaiheiden käsittelyyn, Flinkman ehdottaa.

– Kaikille lukiolaisille pakollinen kurssi BI2 pohtii ympäristöongelmia. Kannattaa miettiä, olisiko siinä mahdollista tehdä paikallisten biologian opettajien kanssa yhteistyötä. Voisivatko lukiolaiset esimerkiksi toteuttaa kyselyn, jossa he keräävät täsmätietoa nuorten ajattelusta?